Prawo Gospodarcze

1. Dochodzenie należności od kontrahentów

  • na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty), sądowym, jak i postępowania egzekucyjnego (komornik).

2. Sporządzanie i negocjowanie umów pomiędzy przedsiębiorcami

  • w tym zabezpieczenie należytego wykonania umów i analiza ryzyka związanego z ich zawarciem.

3. Doradztwo prawne w zakresie nieuczciwej konkurencji

  • jak również w kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Tworzenie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów

  • w tym doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej działalności.

5. Obsługa prawna spółek

  • w tym m.in. obsługa prawna zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skontaktuj sie ze mną

Chętnie zapoznam się z Twoją sprawą