Prawo Pracy

1. Sprawy o rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia

  • doradztwo oraz reprezentacja przed sądem zarówno pracodawców jak i pracowników.

2. Sprawy dotyczące zakazu konkurencji pracownika

  • w czasie stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy,
  • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.

3. Sprawy dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy

  • zarówno przypadku zatrudnienia bez umowy o pracę,
  • jak i nielegalnego zatrudnienia na podstawie tzw. „umów śmieciowych”.

4. Przygotowywanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy

  • układów zbiorowych,
  • regulaminów wynagradzania,
  • regulaminów pracy,
  • i innych.

5. Szkolenia z zakresu spraw pracowniczych

  • adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Skontaktuj sie ze mną

Chętnie zapoznam się z Twoją sprawą