Prawo Cywilne

1. Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem oraz  o ustalenie pochodzenia dziecka.

2. Sprawy Odszkodowawcze

 • roszczenia o odszkodowania,
 • zadośćuczynienia związane z wypadkami drogowymi,
 • zadośćuczynienia związane ze szkodami medycznymi (błędy w sztuce lekarskiej).

3. Prawo Spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku i podział spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • sprawy o zapłatę zachowku,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn.

4. Prawo Rzeczowe

 • sprawy o naruszenie prawa własności,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania.

5. Ochrona Konsumentów

 • w tym sprawy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Skontaktuj sie ze mną

Chętnie zapoznam się z Twoją sprawą