Ochrona danych osobowych

1. Audyty dotyczące ochrony danych osobowych

polegające na ustaleniu:

  • sposobu przetwarzania danych przez przedsiębiorcę,
  • kategorii przetwarzanych danych osobowych,
  • stosowanych zabezpieczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji RODO w firmie

  • polityki  bezpieczeństwa danych osobowych,
  • polityki prywatności na stronę internetową firmy,
  • wzoru klauzuli informacyjnej dla klientów, pracowników/współpracowników/kandydatów do pracy,
  • wzoru klauzuli informacyjnej dla monitoringu wizyjnego, GPS, poczty elektronicznej pracowników lub współpracowników firmy.

3. Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Skontaktuj sie ze mną

Chętnie zapoznam się z Twoją sprawą