O mnie

Wykształcenie

Jestem absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyłem w 2015 roku. W latach 2016-2018 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, składając z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Od 2019 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych i prowadzę własną kancelarię radcowską. Jestem prawnikiem z zamiłowania. 

Doświadczenie

Działalność zawodową rozpocząłem w 2016 roku. Od tego czasu, początkowo jako aplikant radcowski, a od 2019 roku jako radca prawny, współpracuję zarówno z klientami biznesowymi, klientami prywatnymi jak i jednostkami samorządu terytorialnego, świadcząc kompleksową pomoc prawną.

Specjalizuję się w szczególności w prawie cywilnym (w tym w umowach cywilnoprawnych), prawie gospodarczym (w tym prawie spółek), prawie własności intelektualnej (w tym ochronie praw autorskich), prawie pracy, prawie administracyjnym, a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym.

Występuję jako pełnomocnik przed sądami i organami administracji publicznej, reprezentując z sukcesami Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach.

Wysokość honorarium zawsze ustalam indywidualnie z każdym Klientem Kancelarii, w zależności m.in. od koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta, a także odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy. Możliwe są różne zasady ukształtowania wynagrodzenia, w szczególności:  wynagrodzenie ryczałtowe albo wynagrodzenie godzinowe.

Marcin Stępień, Radca Prawny

Usługi prawne

Porady i opinie prawne dla Klientów indywidualnych i firm
Stała obsługa prawna firm
Procesy sądowe i reprezentacja przed organami państwowymi
Sporządzanie i negocjowanie umów
Dochodzenie należności
Szkolenia prawne dla Klientów

Specjalizacje

1. Prawo Gospodarcze

m. in. dochodzenie należności, sporządzanie umów, obsługa prawna spółek

2. Prawo Cywilne

m. in. sprawy odszkodowawcze, sprawy o rozwód, prawo spadkowe

3. Prawo Pracy

m.in. doradztwo prawne i reprezentowanie przed sądem w sprawach zwolnień z pracy za wypowiedzeniem jak i bez

4. Prawo Własności Intelektualnej

m.in. doradztwo prawne i reprezentacja przed sądem w zakresie ochrony praw autorskich.

5. Ochrona danych osobowych

m.in. audyt RODO i wdrożenie RODO w firmie

6. Prawo Karne

m. in. obrona w postępowaniach karnych i reprezentowanie pokrzywdzonych

Skontaktuj sie ze mną

Chętnie pomogę Ci w Twojej sprawie!
Marcin Stępień
Kancelaria Radcy Prawnego
biuro: Aleja Kompozytorów Polskich nr 5 lok. U6, 20-848 Lublin
adres korespondencyjny: ul. Daszyńskiego 17/40, 20-250 Lublin
e – mail: kancelaria@marcinstepien.eu
tel.: 516 216 008
NIP: 9462570475
REGON: 383761601